• Overnatting blir på Åssiden skole, vegg-i-vegg ved Åssiden klubbhus/stadion. Dette er i gangavstand til Berskaughallen, og i nærheten av matbutikk.
  • En ansvarlig fra hvert lag (trener/lagleder) må kvittere på vegne av laget til innsjekk og utsjekk. Og står som ansvarlig/kontaktperson ved evt. Hærverk eller ordensforstyrrelser.
  • Det er dusj med garderober og toaletter på skolen som lagene bruker.
  • Skolen er dekket med vakthold både dagtid og natt. Ingen får utlevert nøkkel til eget rom. (Vakt kan låse rom om lagleder/trener ber om det).

Adresse: Vårveien 3, 3024 Drammen

Ved spørsmål kontakt vakt på skolen. Spørsmål utenfor skolen kan henvendes til infodisk i hallen. 

Skoleansvarlig under turnering: Ørjan Dimmestøl, 93490714