Klasser og spilletid:

 • Klassene deles i puljer avhengig av antall påmeldte lag pr. årsklasse. Det er minimum 4 lag i en pulje, og inntil 8 lag pr pulje.
 • Arrangør forbeholder seg retter til å slå sammen klasser ved liten påmelding for å tilpasse spillsystem.
 • Spilletid: 

OBS! Det er gjort endringer i spilletiden pga antall påmeldte lag

Jenter og gutter 11-12 år: 2x12 min

Jenter og gutter 13-14 år: 2x15 min + sluttspill

Jenter og gutter 15-16 år: 2x25 min + sluttspill


 • Valgfri spillertropp for alderen 11-12 år, men det er maks 14 spillere i en kamptropp.
 • Spillere i alderen 13 år og oppover kan ikke spille for flere lag i samme klubb undervegs i turneringen. 
 • Vi prøver etter beste evne at lag/ fra samme klubb/årsklasse blir anti-lag. For de årsklasser som spiller sluttspill kan vi ikke love dette i sluttspill. 
 • Dersom det er lite/få påmeldte i enkelte klasser innehar cupledelsen rettigheten til å slå sammen klasser/årskull. 

Reglement og kampavvikling:

 • Turneringen spilles i henhold til Norges Håndballforbunds lov -og kampreglement.
 • Valgfri spillertropp for alderen 11-12 år, men det er maks 14 spillere i en kamptropp.
 • Spillere i alderen 13 år og oppover kan ikke spille for flere lag i samme klubb undervegs i turneringen.
 • Dersom en klubb har flere lag i samme årsklasse og det kan bli "manko" på spillere skal det gjøres avtale med turneringsledelse på forhånd. 
 • Egen info rundt dette vil bli sendt aktuelle lag. 

Lag i alderen 11-12 år (som ikke spiller sluttspill) kan rullere spillere på flere lag.

 • For aldersklassene 11-12 år kåres det ikke klassevinnere.
 • I øvrige klasser hvor det spilles sluttspill er det lagspremeie til 1. og 2.plass i sluttspill
 • Lagene spiller innledningsvis i puljer, hvor rekkefølgen mellom lagene avgjøres etter:

Flest poeng totalt

Flest poeng innbyrdes oppgjør

Målforskjell innbyrdes oppgjør

Målforskjell totalt

 • I klassene med sluttspill spilles det en A-sluttspill finale, hvor det spilles semifinale og finale. 
 • Lagene skal være klare ved banen senest 5 min før kampstart.
 • Hjemmelag stiller med kampball. Bortelag må ha klar ball i reserve.
 • Hjemmelag starter på siden med ryggen mot måltavle og med avkast.
 • Ved draktlikhet må bortelag bytte drakter eller bruke markeringsvester.
 • Time-out benyttes ikke. 
 • 11-årsklassen benytter nedsunket tverrligger. 

Fair Play:

 • Vi forventer at alle lag i turneringen opptrer med atferd, på og utenfor banen, som er i henhold til Norges Håndballforbund sitt Fair Play-program.

Respekt for dommeren

Respekt på banen

Respekt i hallen

 • Lag som uteblir fra kamp, uten gyldig grunn, taper kampen.
 • Det vil være Fair Play-ansvarlig synlig og tilgjengelig i hallen under hele turneringen. Denne personen innehar rette til å gi beskjed til spillere, trenere, lag og tilskuere om å opprettholde Fair Play-atferd. 

Anlegg/hall:

 • Alle kamper spilles i Berskaughallen Åssiden. Denne hallen består av 2 baner.
 • Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset plass og tilgang til oppvarming. Vi ber derfor lagene være kreative. 
 • Hallen har garderober som kan benyttes, og det vil bli fordelt jenter -og guttegarderobe.
 • Ingen lag får tildelt egen garderobe så man må bruke det som er ledig, og evt dele med andre lag. 
 • Garderobene vil være ulåst og det er ikke lov å bruke garderobene til oppbevaring.
 • Å legge igjen verdisaker og utstyr i garderoben, eller andre steder i hallen, er på eget ansvar.
 • Det vil være et eget sekretariat/info disk i hallen som kan gi svar på alle praktiske spørsmål.

Lege/førstehjelp får man også hjelp med i info disk. 

Hærverk o.l.

 • Hærverk og ødeleggelser på skole og/eller i hallen/garderobe tolereres ikke. 
 • Dette vil bli politianmeldt, og laget spilleren representerer vil bli satt som ansvarlig/erstatning. 
 • Lagledelsen står ansvarlig for at ordensreglement i hall og skole blir fulgt og overholdt. 
 • Det er ikke lov å nyte alkohol i forbindelse med arrangementet, både i hallen og på skole. Dette gjelder for trenere/lagledere og spillere over 18 år. 


Vi tar forbehold om at denne informasjonene kan bli oppdatert fortløpende. 

Ved spørsmål send mail til ingrid@aif.no